Sallier de La Tour, Vittorio Amedeo

Full Name
Sallier de La Tour, Vittorio Amedeo